Bel Lupa op 026 - 202 26 14

Een bewezen methode.

Geen enkele klant is hetzelfde. En dus is de invulling van het marketingbeleid dat we voor jouw organisatie bepalen en uitvoeren uniek. Maar we werken wel volgens een vaste methodiek. Lupa U-PRO bestaat uit de volgende onderdelen / stappen:

  • Understand
  • Plan & Orchestrate
  • Run
  • Optimize

Understand

Wij zorgen ervoor dat we een duidelijk beeld hebben van doelstellingen van je organisatie. Een goed marketingbeleid is tenslotte geen doel op zich: het moet bijdragen aan jouw ondernemingsdoelstellingen. Daarnaast zorgen we ervoor dat we je product / dienst leren kennen en je positionering begrijpen. Pas nadat we een volledig beeld hebben van jouw organisatie, je product en je plannen kunnen we bepalen welke marketingmiddelen passend zijn.

Plan & Orchestrate

We stellen een plan op waarin we de verschillende marketingmiddelen zodanig inzetten dat ze op elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Run

We voeren uit. Afhankelijk van de inhoud van het plan kijken we naar de vindbaarheid van je website en brengen we je bedrijf onder de aandacht van je doelgroep. We zetten online en mobiele advertentiecampagnes op, we schrijven persberichten, blogs, testimonials en zorgen voor free publicity. We zijn actief op sociale media, delen kennis via white papers, seminars en webinars en organiseren roundtables. We praten met belangrijke influencers, schrijven nieuwsbrieven, bouwen een database op van suspects en prospects, die we vervolgens op gezette tijden voeden met relevante informatie. Wij nemen verantwoordelijkheid voor jouw marketingbeleid en orkestreren de verschillende instrumenten en acties zodanig dat we het optimale resultaat voor jou halen.

Optimize

We monitoren de inspanningen, kosten en resultaten van alles wat we doen. Continu. We houden nauwlettend in de gaten of we het beoogde resultaat bereiken. We meten reacties, leads, clicks en conversies en sturen bij. Met als doel: een optimaal resultaat. Een maximale Return On Investment op je marketinginspanningen en - budget.